Månen eksisterer kun når du ser på den!

laitman_928 I nyhetene  (fra Lenta.ru): News (fra Lenta.ru): «Bølgefunksjonen er en objektiv virkelighet.

«Bølgefunksjonen beskriver tilstanden til mikropartikler. De fleste manifestasjonene i kvanteteorien har sin sammenheng  med dette, og det skiller den fra klassisk fysikk.

«Kvadrat-modulen av psi-funksjonen avgjør sannsynligheten for at en partikkel tar den ene eller andre tilstanden. Det kan representeres som en sum av tilstander, og måleprosessen blir redusert til å trekke ut en av de mulige tilstandene.

«Forskere holder seg til en av to synspunkter om bølgefunksjonen:

1) Psi-funksjonen er fast, dvs. er en del av en objektiv virkelighet. Objektivitet betyr at denne egenskapen av bølgefunksjonen har ingenting å gjøre med menneskene og deres ideer om naturen. Bølgefunksjonen er likegyldig til hva et menneske «mener» om den.

 
2) «Bølgefunksjonen er et matematisk objekt, introdusert på grunn av mangel på kunnskap om kvante verdenen. Dette er hva Einstein tenkte: «Eksisterer månen bare når du ser på den?  ‘- Han sa. Dette konseptet innebærer at bølgefunksjonen bare er et redskap for kunnskap og har ingen relasjon til den objektive virkeligheten.
«Tolkningen som sier at fremtiden kan påvirke fortiden motsier ikke forskernes eksperimenter.»

Min kommentar:  Kabbala sier at INGENTING EKSISTERER bortsett fra to ting: skaperen og skaperverket. Skaperen er ønsket om å gi, oppfylle, elske, med evig og konstant lys, som fyller skapningen, ønsket om å motta: om å nyte den.

Det viser seg at hele det verdensbildet vi «ser» ikke er noe annet enn våre egne interne egenskaper som vi ser (føler) foran oss på en bakgrunn av hvitt lys. Den verden vi oppfatter er, med andre ord, vår «magefølelse», «vrengt innenfra og ut», slik at vi kan se den bedre og mer riktig.
[153821]

Kommentarer / Spørsmål