Masach leder deg gjennom Machsom

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom Masach (filter) og Machsom (grensen som skiller oss og den spirituelle virkeligheten)?

Svar: Å krysse grensen til Machsom kan sammenlignes med å oppnå det første antiegoistiske filteret. Slike grenser finnes mellom hvert eneste nivå, men vi kaller dem bare nivåer.

Det aller første spirituelle nivået, ”Machsom”, er så enestående fordi mennesket ikke har anelse om hva den givende kraften er. Etter at han har oppnådd det, begynner han derimot allerede i det små å se for seg hva det å gi egentlig betyr: Han ser et eksempel på den øvre og etterligner han. Mennesket har allerede en viss tilknytning til skaperen. I motsetning til han, når han løfter seg opp til det første nivået, må han bryte gjennom denne ”grensen” mens han ennå er fullstendig blind.

Fra del tre av Morgenleksjonen 01/12/10, Beit Shaar HaKavanot

Kommentarer / Spørsmål