Matrisen venter ikke

Det er på tide å komme til enighet med nettverket som naturen har plassert oss i. Vi må gradvis begynne å forstå hvilke vilkår og krefter vi står ansikt til ansikt med, hvilken matrise vi står ovenfor.

Uten skikkelig utdannelsesgrunnlag, med basis i gruppen eller i det globale utdannelsessystemet, vil denne matrisen framstå som et forferdelig mønster for meg. Vil vi virkelig alle bli like og kunne ta imot på likt grunnlag?

Ja, og det betyr at alle tar imot etter behovene på sitt eget nivå. Den ene trenger kanskje å spise to ganger om dagen, mens andre trenger fem måltider. Den ene trenger varme klær, mens andre trenger sommerklær. Hva så? Dette er likhet.

I The Writings of the Last Generation skriver Baal HaSulam at det er nødvendig å ta hensyn til alle menneskers behov. I våre grunnleggende behov er vi som dyr, og et dyr tar aldri til seg for mye. Etter at en løve har fanget en hjort, spiser den enkelte deler og forlater deretter sitt bytte. Man kan gjerne lure på hvorfor? Vil den ikke ha behov for mat i morgen? Løven har ingen ”morgendag”, det finnes ingen overskudd over nødvendigheten. Som et resultat av dette, er den med på å sørge for mat til andre også.

I vår globale, helhetlige utdannelse har vi også behov for å utforske følgende tema: Hva betyr det at man er et korrigert, normalt ”dyr”? Alt utenom dette tilhører den spirituelle virkeligheten.

For å bygge opp en slik tilnærmingsmåte trenger vi massenes støtte og en gjennomført utdannelse som støttes av livets eksempler. Det vil ta flere år, men det er slik korreksjonen fungerer. For å kunne oppnå slutten på korreksjonene innen 6000 år, må prosessen bli initiert i forkant. En eller to reinkarnasjoner vil kanskje forekomme i tillegg, men hvilken betydning har det? Et menneske som allerede utfører dette arbeidet ser i hvilken retning det bærer; et perspektiv åpner seg foran han og han føler seg lykkelig når han ser på det.

Han føler tross alt allerede evigheten og perfeksjonen som finnes her; han er allerede klar over at skaperen finnes her; han ser kraften av sannheten som bryter seg gjennom slørene. Dette gir han en enorm styrke.

Fra del 5 av Morgenleksjonen 22/06/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Kommentarer / Spørsmål