Måtte skaperen høre din bønn

Spørsmål: Hører skaperen menneskets bønn om han ber om å  bli løftet til det neste nivået fordi han ønsker å unngå smerte?

Svar: Absolutt! Skaperen hører alle bønner. Bare spør! Du må derimot ikke plage han med bagateller slik ”mannen i gaten” gjør. Vi ser at de bønnene aldri blir besvart: Menneskene har bedt forgjeves i tusenvis av år.

Om du ønsker å løfte deg til det neste nivået fra din nåværende egoistiske tilstand, fra ditt egoistiske ønske om nytelse, fra alle vilkårene skaperen har satt opp for deg og som ikke er opp til deg, og du ber om å bli løftet, vil skaperen høre deg umiddelbart og gradvis endre deg.

Du ber selvfølgelig ut i fra ditt egoistiske ønske i et forsøk på å unnslippe lidelse, få makt, bli anerkjent og så videre. Det betyr likevel ikke noe hvilke mål du setter deg fore. Om du alltid ber om et høyere spirituelt nivå og ser det for deg i sitt sinn, i ditt egoistiske ønske, på en bestemt (skjønt enn så lenge falsk) måte, da kalles dette ”Lo Lishma (ikke for hennes navn)”, og slik utvikler du deg.

Fra del to av Morgenleksjonen 23/01/2011, ”Introduction to The Book of Zohar”, artikkel ”The Donkey Driver”

Kommentarer / Spørsmål