Mellom to skapninger

Dr. Michael LaitmanSpørsmål:
Hva er «praktiske» bud?

Svar: Praktiske bud er korreksjoner vi er istand til å foreta i dag. Torah i sin helhet og budene er korrigerende handlinger som utføres med hjelp av lyset.

Som skrevet står, «Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, jeg skapte Torah som krydder.» Den onde tilbøyeligheten er «materiet», det egoistiske ønsket. «Torah» er dets korrigerende kraft. Et menneske, jeg, må stå mellom dem.

Det er jeg som er kontaktpersonen mellom Torah og den onde tilbøyeligheten. Som skrevet står, «Den som tilegner seg lyset skjult i Torah, kan med det se fra verdens ene ende til den andre.» Det er jeg som definerer egoismen som ond og Tora som krydderet. Min hovedoppgave er å innlede krydderets innflytelse for å korrigere den onde tilbøyeligheten, så jeg bygger opp hele systemet – og med det – forvandling av en ond tilbøyelighet til en som er god – som vil si at jeg følger budene.

Between Two Creations

Der er praktiske bud som er mulige å følge umiddelbart og der er bud som ennå ikke er tilgjengelige for oss. Det dreier seg generelt sett om metodologien for oppfyllelse av budene (korrigerende handlinger) med hjelp av Torah (lyset).

«Bud» er forvandling fra ondt til godt, fra å ta imot til å gi, fra egoistisk intensjon til altruistisk, i hvert gitt ønske. Det gjøres av lyset. I samsvar med dette, før alt annet, må jeg identifisere ondskap med hjelp av lyset fra Torah. Da blir jeg istand til å komme med en forespørsel som vil lede meg til god tilbøyelighet.

Jeg takler alle fasene på veien takket være lyset. «Elsk din neste som deg selv» er det generelle store budet i Torah, den korrigerte formen. Den korrupte formen (den onde tilbøyeligheten) uttrykkes ved hat mot våre medmennesker. Torah er derfor ikke en skriftrull som holdes i et spesielt skap, men lyset som endrer.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/7/13, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål