Meningen med tro under fornuft

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom tro over fornuft og tro under fornuft?

Svar: Om du legger deg under læreren fordi du i ditt sinn har bestemt deg for at det vil være verdt å gjøre dette for å oppnå spiritualitet, blir dette kalt tro under fornuft. Ditt sinn bifaller tross alt denne typen selvutslettelse: Du tror at læreren er mektig, og med hans hjelp vil du lykkes.

Du må føle styrken til egoet ditt til fulle, hele Farao som eksisterer i deg. Du må føle disse to punktene, Farao og skaperen, det vil si i hvilken grad du ønsker å forbli i ditt ego, kritisere vennene, deg selv og alt rundt deg, å forbli i alle de ulike kalkulasjonene med logikken til ditt skarpe, fornuftige sinn.

Først da vil du klare å bestemme deg for at det til tross for alt dette kanskje vil være verdt å legge deg under siden sinnet ser at du ellers ikke vil oppnå spiritualitet. Dette kalles tro under fornuft. Du kan i stedet gå til tro over fornuft. Hvordan virker det? Hvordan skal du klare å gå imot sinnet ditt, hvilken kalkulasjon må du utføre slik at du blir i stand til å heve deg over intellektet ditt?

Dette berører ikke bare din holdning til læreren, men også din holdning til vennene og skaperen. Du forholder deg tross alt til noe som er utenfor deg selv. Læreren viser deg veien, du legger deg under gruppen og dine venner gjør det samme. Ditt mål er å knytte dere sammen som tannhjul, der du er avhengig av dem og de av deg. Om du jobber innenfor gruppen for å utføre lærerens instruksjoner, vil du fortjene avdekkingen av skaperen, den generelle giverkraften.

Du legger deg under læreren slik at du aksepterer hans råd. Du legger deg under gruppen slik at du setter dette rådet ut i praksis, slik at du sammen med dem og inni dem vil avdekke skaperen.

Fra første del av Morgenleksjonen 13/04/2011, Shamati Nr 59

Kommentarer / Spørsmål