Den daglige kabbalaleksjonen 26.05.2011

Writings of Rabash, Igrot Letter 37
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair,” Avsnitt 20, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Vol. 1, Del 1 Histaklut Pnimit,” Leksjon 20
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Forklaring til artikkelen “Preface to the Wisdom of Kabbalah,” Avsnitt 5, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål