Moses er gruppens sentrum

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvorfor nevnes ikke forbindelsen med venner i Rabash`s artikkel «Come to Pharao»?

Svar: Ikke på noe sted i artiklene i Shamati, eller i hele Torah, Talmud, Mishna, osv, finnes det noen forklaring på hvordan gruppen skal fungere. Det eneste stedet det omtales i Torah, er under samlingen på Sinais berg. Det blir ikke nevnt noen andre steder, fordi det er klart at det er en vesentlig betingelse. Det finnes ikke noe annet sted hvor skaperen kan avdekkes.

Vi befinner oss i denne verden hvor vi kan nærme oss hverandre på fysisk nivå ved å samles på èn geografisk beliggenhet og utføre visse felles oppgaver. Slik kan vi skape nødvendige betingelser som gjør at vi godtar nødvendigheten for forbindelse, for samhold, for å studere sammen og disseminere. Formålet med alle disse aktivitetene er å oppnå kontakten der etterlevelse med skaperen blir avdekket.

Disse tingene er så inneforstått på forhånd, at vi ikke trenger å prate om dem. Hvis du ikke blir med i en gruppe, har du ikke de betingelsene som må til for at du kan begynne å lese kabbalistiske tekster. Du vil ikke en gang forstå hva det er du leser, hvem de omtaler, hvorfor og hvordan man realiserer det; du vil ikke skjønne noen ting.

Kun Rabash beskrev og forklarte, systematisk og sammenhengende, hele metoden av gruppearbeid i sine første tyve artikler om samfunnet. Han verken snakket om det, eller diskuterte det i leksjonene sine, men skrev kun om det i disse artiklene. Han snakket ikke med oss om vennekjærlighet og forbindelse, men bare om Farao, Moses, osv, på samme måte som alle artiklene hans er skrevet. Samfunnsartiklene er totalt forskjellige fra alle andre kabbalistiske bøker, fra Adam HaRishon til nå, og de er veldig spesielle.

Det finnes ingen slike nøyaktige forklaringer om grupperegulering og hva vi må forholde oss til, noen andre steder. Det er fordi det det var klart at disse reglene var vel kjent og forstått, og uten dem var det ingen vits i å begynne å studere. Først må du ordne stedet du vil arbeide med, og bare da kan du tiltrekke lyset som endrer. Hvor vil du ellers tiltrekke det?

Spørsmål: Men det står skrevet at skaperen sa til Moses: «Kom til Farao!» Hvem er det som går? Går jeg alene, eller sammen med venner?

Svar: Moses er summen; det er summen av alle vennene dine. Det er ikke et menneske, men snarere gruppens sentrum der du kontakter skaperen. Det dreier seg aldri om en spesiell person, Èn eksisterer ikke i den spirituelle virkeligheten; èn er bare en knust del av beholderen som ikke inneholder noe. Skaperen fører den knuste delen til riktig plass og sier: «Ta det!»

Det er her du kan finne styrken til å legge deg selv tilbake på plassen i dette gigantiske puslespillet, i den felles mosaikken, til stedet som er ment for deg, og på den måten fullføre beholderen. Ved å innsette deg selv på plassen din, hjelper du de andre brikkene å finne sin plass og fullføre puslespillet.

Men hvis du bare sitter et eller annet sted alene og studerer for deg selv, uten kontakt med andre, selv uten virtuell kontakt, har du ingen sjanse til å lykkes. Du vil simpelthen studere tekstene teoretisk, det er alt. Du har ingen sjanse til å oppdage det gode og det onde. Du mangler de nødvendige betingelsene.

(121445)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 25/11/13, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål