Møte med Skaperen

Spørsmål: I enhver vitenskap foreslår vitenskaperen første en hypotese, og deretter utfører de handlinger og oppdager noe. Hvordan skjer dette i Kabbala? Hvordan kan jeg avdekke at Den Skapende Kraft påvirker meg?

Svar: Jeg er i et eller annet område, under en eller annen ytre innflytelse. Dette er tydelig for meg, men hvordan jeg kan komme i gjensidig kontakt med denne innflytelsen er ikke klart for meg; dette er det jeg gjerne vil vite.

Faktum er at vi prøver å bestemme kreftene som påvirker oss og hvilke reaksjoner de forårsaker i oss med våre fysiske egenskaper. Vi utfører imidlertid dette med vanlige fysiske midler.

Om vi utvikler oss ifølge Kabbalistisk metode, så prøver vi å påvirke kraftfeltet vi befinner oss i for å forstå det, komme i kontakt med det, og bestemme hvilke av mine innflytelser på det som forårsaker bestemte, adekvate reaksjoner fra det på meg. Den gjensidigheten som jeg skaper ved min innflytelse på det området utenfor meg som får i stand en forandring av den virkningen det så har på meg, det er gjenstand for studiet av visdommen om Kabbala.

Kabbala kaller dette området utenfor meg for Skaperen, fordi denne visdommen avdekker at dette er det høyeste og den eneste kraft som skaper og opprettholder alt i seg selv. Den kaller oss mennesker (ikke uanimert, vegetativ eller animert natur) skapte vesener, og inviterer oss til å utvikle en sans for å oppfatte Skaperen, å gå ut over oss selv og begynne å føle og utforske denne kraften. Dette er det visdommen om Kabbala er opptatt av, og som vi kan tilegne oss.

Spørsmål: Ved hjelp av hvilket av Skaperens aksjons-prinsipper, fra hvilken innflytelse av den høye Kraft på meg kan jeg gjenkjenne den?

Svar: Ved hjelp loven om formlikhet. Om jeg kan forandre meg selv, mine reaksjoner, min innflytelse på Skaperen, da vil jeg føle hvordan denne skapende Kraft samtidig påvirker meg. På denne måten er Kabbala ikke annet enn en vitenskap, det er det hele.

Derfor samler jeg tilstrekkelig mange reaksjoner fra denne Kraften på meg ved å forandre meg selv og min innflytelse på området utenfor meg. I historiens løp har jeg allerede noen data. Jeg samler dem, behandler dem, og kan så komme til noen  konklusjoner om hvordan dette området er av natur, om hvordan det oppfører seg, om virkningen det har på meg og hvordan jeg kan virke på det. Dette er hele visdommen.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Kommentarer / Spørsmål