Naboer, la oss være venner!

Spørsmål: Mange folkeslag og kulturer i Europa føler seg oppdelt og adskilt. Hvordan skal vi bygge en europeisk beholder uten barrierer?

Svar: Ulikheter i kultur og mentalitet er irrelevant, fordi vi hever oss over dem.

Vi må se på dette som spirituelle kjennetegn med utspring fra det gamle Babylon. Det er gjort med hensikt. Alle språk og folkeslag kommer herfra. Vi må ikke bekjempe dem, men simpelthen heve oss over dem!

Språkbarrierer er problematiske, men bortsett fra språk finnes ingen kommunikasjonsproblemer. Vi har løsninger for dette. Engelsk er, på den ene siden, det internasjonale språket, samtidig som det finnes oversettere over hele verden. Jeg ser ikke på dette som et problem. Bortsett fra språkulikheter er alt annet irrelevant.

Vi er nødt til å arbeide med språkforskjellene og heve oss over dem, men bare til vi oppnår tilhørighet. Kan dere forestille dere betydningen av ett hjerte og ett sinn? Dere stiger til et annerledes kommunikasjonsnivå uten behov for språk og andre ting – dere simpelthen føler hverandre, siden informasjonen flyter fra den ene til den andre uten ord. Dere arbeider i henhold til èn unik plan som er over alle ulikheter. Det er dette vi må oppnå.

Europa ble til med hensikt. Variert og full av kontradiksjoner, der innbyrdes forhold mellom alle folkeslag og kulturer har vært veldig kompliserte i århundreder. Det er ikke en gang nødvendig å forstå eller å oppklare dette. Det eneste som trengs er simpelthen sammen å heve seg over det!

Hvis dere er opptatt av et menneskes språk, karakter, synspunkter og vaner, kommer dere aldri frem til èn overbevisning! Her er hele problemet!

Hvorfor er folk i Europa redd for å beskjeftige seg med forbindelsen mellom hverandre? Fordi de frykter det vil bli verre: «Hva skjer hvis vi begynner å forbinde oss?» Naboer som bor langt borte fra hverandre er ikke noe problem. Problemene starter når de bare har en mur mellom seg.

Slik er det også i Europa: Problemene begynner hos nære naboer. Det finnes sjelden problemer når to stater er adskilt av en annen stat. Så de er redde for å koble seg sammen og forène seg, siden dette kan føre til store vanskeligheter.

Vårt forslag er forening over alle problemene, over alt som eksisterer på ordinært fysisk nivå. Da vil der ikke være noen problemer. Dette er metoden for integrert undervisning.

Fra den europeiske kongressen i Tyskland, 22/3/12, Leksjon 2 

Kommentarer / Spørsmål