Når det ikke lenger finnes ondskap i verden

Spørsmål: Det blir sagt: ”Gjør godt”. Hvordan kan vi gjøre godt om det kun finnes ondskap, og vi fremdeles ikke vet noe om det gode?

Svar: Ondskap er skapt med vilje i våre følelser slik at vi skal gjøre det om til noe godt. Egentlig finnes det ikke ondskap. Vår oppfattelse er vendt innover, og dette er årsaken til at alt det gode som vi ser rundt oss framstår som ondskap. Alt som oppfattes inni oss føles som ondskap, siden vi sammenligner oss med det som eksisterer utenfor oss. Det vil si at ondskapen er splittelsen mellom meg og andre.

Ondskap eksisterer ikke alene. Dette paradigmet, denne metoden for egoistisk tilfredsstillelse, denne innovervendte retningen er derfor ond. Så snart vi endrer dette, vil  den øyeblikkelig forsvinne sammen med vår følelse av alt ondt i verden.

Fra virtuell leksjon om grunnleggende kabbala, 19/06/2011

Kommentarer / Spørsmål