Når slusene blir til åpninger

Dr. Michael LaitmanBoken Zohar, «To punkter,» artikkel 21: … slik det står skrevet, «Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den.»

Men før vi blir belønnet med å forvandle mottakerønsket hos oss, gjennom Torah og Mitzvot, til å ta imot for å gi, er der sterke sluser på disse skaperens porter, som da har motsatt rolle: å drive oss bort fra skaperen.

Det er rollen de har, som om de flørter, de egger lysten, får den til å vokse, tenner den mer og mer, så den vil ha mer og mer. Mangelen øker med avvisningen og dermed får vi et ønske som er sterkt nok til bryte gjennom porten.

Derfor kalles atskillelsens krefter for «sluser», siden de blokkerer inngangsportene og driver oss bort fra skaperen.

Men hvis vi overvinner dem så de ikke påvirker oss, kjøler ned kjærligheten hans fra hjertene våre, blir slusene til dører, mørket blir til lys og det bitre blir søtt. Over alle slusene mottar vi et spesielt nivå i hans forsyn – og de blir til åpninger – til nivåer av oppnåelse av skaperen. Og disse nivåene som vi mottar i åpningene blir til visdomshaller.

Ved hjelp av disse bevegelsene – avvisning, for så å komme nærmere porten og påny avvisning og tilnærming – pumper vi oss selv opp så vi får styrke til å bryte gjennom. Og da blir slusene til åpninger.

Den første åpningen er selvfølgelig den som er tøffest å bryte gjennom.

(125944)

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/1/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål