Når vi til slutt vil lykkes i alt

Dagens verden er konstruert på en slik måte at det ikke finnes noe land som kan lukke seg selv inne, og stenge sine grenser. Om jeg stenger meg selv ute, vil det helt sikkert skje noe galt inni landet.

Vi vil ikke klare å forstå hvorfor. Vi tror at vi har skapt et samfunn som klarer å forsyne seg selv med alle nødvendigheter, som en stor, felles gård som gir oss mat, melkeprodukter, fisk og grønnsaker. Vi tror at vi kan ha en naturlig økonomi uavhengig av alle andre, men ingen land vil klare å oppnå dette.

Det er ikke fordi landet ikke er i stand til å sørge for naturprodukter som vann, elektrisitet og andre naturlige ressurser. Det er fordi det er slik naturen fungerer. Alle våre tannhjul har låst seg selv inn i hverandre, og ingen kan bryte seg løs fra de andre.

Du vil ikke forstå hvorfor du fortsatt vil støte på problemer. En gang vil kuene slutte å produsere melk, og en annen gang vil ikke gresset gro eller høsten vil slå feil. Du vil ikke forstå hvor disse problemene plutselig kommer fra, men årsaken er at det ikke vil fungere fordi tannhjulene er knyttet så sterkt sammen på innsiden at du må være tilknyttet hele verden for å lykkes. I dag blir vi nødt til å forklare dette til alle og enhver!

G8- eller G20-landene vil ikke være i stand til å hjelpe oss til å oppnå samhold. Selv om alle er enige om det, og inngår i en avtale om å holde hverandres hender og å holde fast i hverandre, vil dette bare medføre mer skade. De vil holde hverandres hender i det ene øyeblikket, og starte en krig i det neste. Om det ikke blir gjort for skaperen, for en spirituell mening, vil deres samhold lede til en verdenskrig. Det vil bli verre enn da Russland ønsket å samle sitt folk på denne måten.

I tillegg til forklaringene om at vi alle er knyttet til hverandre fra naturens side (men ikke i vårt eget ønske, som stritter imot dette), må vi også avdekke hvordan vi kan endre vårt ønske om samhold slik at vi av egen fri vilje kan ønske å snurre rundt sammen med alle tannhjulene i den riktige retningen. For å gjøre dette trenger vi lyset som endrer og samler oss. Dette er kun mulig om man studerer læren om kabbala.

Først kan vi forberede et menneske ved å gjøre han kjent med alle kravene som det endelige øyeblikket forutsetter, der han kun trenger å bli gitt nøkkelen som inneholder læren om kabbala. Gradvis vil han begynne å forstå at det er en felles, obligatorisk tilknytning og han vil lære hva vår frie vilje innebærer.

På denne måten må vi gradvis sirkle oss innover helt til han står igjen med kun ett ubesvart, avgjørende  spørsmål. Dette er tiden da vi kan gi han svaret, og nå vil mennesket akseptere det.

Så skarpsindig må vi gjøre spredningen av læren slik at vi kan tilnærme oss menneskene gradvis, og vise dem at dette ikke har noe å gjøre med stereotypier, mystikk, religion eller jødedom. Dette er en naturlig vitenskap om hvordan mennesket kan bli en balansert del i vår verden.

Læren om kabbala forklarer deg naturloven som styrer verden og den indre loven inni mennesket. Den forklarer deg hvem du er og hva som er din plass i denne verden.

Fra del fire av Morgenleksjonen 26/12/10, ”Peace in the World”

Kommentarer / Spørsmål