Nødvendighet og konkurransekraft

Spørsmål: Åpenbaringen av egoet i vårt daglige liv, spesielt innen økonomi, uttrykkes ved økende aggressivitet fra mennesker mot andre mennesker og land mot andre land, da hver side prøver å svelge så mye de overhode kan mens de bygger pyramider på hvert område som de minimerer antall spillere. Vil denne trenden fortsette?

Svar: I det store og hele er dette for det beste fordi da vil folk skjønne hva som skjer.

Vi vil nå en tilstand der alt avhenger av meg uansett hva jeg gjør, og jeg spiller den ledende rollen som eliminere overflødig spill i konkurransen. Det er verdiløst uansett, og det setter meg faktisk i en posisjon der jeg helt klart forstår hva jeg gjør og om det er nødvendig eller ikke.

Problemet er at selv om jeg kan dikterer hva jeg føler for til markedet, endres folks ønsker. Plutselig forsvinner behovet for hva jeg tilbyr dem, som igjen tvinger meg til å handle annerledes.

Fra KabTV’s “The Global Crisis” 3/19/13

 

Kommentarer / Spørsmål