Øk hastigheten

Det å lese boken Zohar hjelper oss med å øke hastigheten på tiden. Om jeg har behov for en utvikling som vil ta 10 -15 år, vil det å lese Zohar føre til at disse endringene skjer inni meg i løpet av noen få leksjoner eller til og med mindre.

Dette er forskjellen mellom det animalske nivået og det kommuniserende nivået, selv om disse to ikke kan sammenlignes. Uansett hvor mye udyret ønsker, uansett hvor mye det hopper rundt, uansett hva det gjør – vil det ikke i løpet av hele sin levetid være i stand til å utføre en handling som er lik et menneske eller til og med lik et lite barn. Dette er forskjellen mellom utviklingsnivåene.

Om vi derfor leser Zohar uten å tenke over handlingene som lyset kan utføre inni oss, vil vår utvikling gå veldig sent og den kan til og med bli negativ fordi lyset uansett utfører endringer i oss.

Om vi legger til den riktige intensjonen vil lyset som endrer utvikle oss fra egenkjærlighet til kjærlighet for andre, til å ligne på og til å oppnå likhet med lyset, og vi oppnår åpningen av øynene.

Fra del 2 av Den daglige kabbalaleksjonen 1/2/2012, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål