Økende gjensidig avhengighet

Spørsmål: La oss si at Skaperen tegner et bilde for oss av noen ute av stand til å takle en sykdom, eller komme ut av en dårlig tilstand. Er dette en manifestasjon på gruppens svakhet? Hvordan forholder vi oss til disse situasjonene?

Svar: Vi kan ikke si det er en konsekvens av en gruppes arbeid. Vi er knyttet til hele verden.

Den gruppen vi befinner oss i er ikke en liten gruppe mennesker som brukte å studere tusenvis av år siden da verden var ”lukket” og utviklet egoistisk. For eksempel gruppene til ARI, Ramchal, Rabbi Shimon or Rabbi Akiva var løsrevet fra resten av verden.

Den såkalte babylonske delen av verden har utviklet seg egoistisk, mens kabbalistiske grupper avanserte uavhengig. De diskuterte i gruppen bare det som egentlig gjaldt sin gruppe.

I dag avanserer verden generelt: den har blitt global. Nå beveger vi oss fremover, ikke fordi vi fortjener det eller ikke, men heller fordi vi må gå videre for å kunne korrigere hele verden. Så vi kan ikke si at noen fallt eller ble løftet som et resultat av internt gruppe arbeid, innenfor en spesiell gruppe eller noen grupper: vi henger alle tett sammen. I dag kan ikke disse problemene løses på denne måten.

Fra  Novosibirsk Convention 12/8/12, Leksjon 4

 

Kommentarer / Spørsmål