Om den menneskelige natur

Menneskets natur er fullstendig egoistisk. Han kan derfor ikke endre den selv, og har behov for eksterne krefter som kan endre han. Denne kraften kan kun vekkes gjennom å studere kabbala i gruppen.

Jeg må virkelig innrømme at… man ikke kan endre ens egen skapnings natur, som kun tenker på å ta imot for seg selv, og man vil heller ikke klare å snu ens egen natur fra én ekstremitet til en annen, det vil si å ikke ta imot noe for en selv, men heller å handle kun for å kunne gi.

Det er likevel derfor skaperen ga oss Toraen [læren om kabbala] og Mitzvot [handlinger i gruppen] som vi ble beordret til å utføre…å bringe skaperen gjennom dem og ikke ha fordeler av det selv...[og dermed] snu vår natur.

– Baal HaSulam ”A Speech for the Completion of The Zohar”

Kommentarer / Spørsmål