Om du blir kjent med deg selv, blir du kjent med skaperen

Skaperen skapte en perfekt tilstand der vi er perfekte og eksisterer i samhørighet med han. For at vi skal kunne føle denne tilstanden, må vi først utvikle en følsomhet for dette og lære hvordan vi skal vurdere dens komponenter. Denne følsomheten må komme innenfra, og vi må utvikle en spirituell oppfattelse. Det er umulig å oppfatte denne følelsen eksternt, selv om skaperen er allmektig.

Skapningen må føle sin egen tilstand i forhold til skaperens. Den må glede seg over samhørigheten og perfeksjonen som finnes mellom han selv og skaperen, og føle likheten med han siden det ikke eksisterer noe mer perfekt. Skapningen må ha i seg to tilstander for å kunne oppleve dette, to oppfattelsesdetaljer eller to egenskaper: Hva han er og hva skaperen er. Han må være i stand til å skille mellom disse egenskapene på detaljnivå.

Skapningen må omfatte to motstridene elementer inni seg selv. Siden vi kommer fra en perfekt tilstand som skaperen har skapt, må vi aller først bli kjent med vår egen natur, som om skaperen ikke eksisterer. Deretter, steg for steg, må vi gå gjennom nivåene for å bli kjent med skaperens natur.

Da vil vi oppnå målet: Vi vil føle vår natur og skaperens natur, atskillelsen og samholdet mellom disse. Til slutt vil dette gi oss styrke og en følelse av den storheten som finnes i den perfekte tilstanden der vi allerede eksisterer.

Fra første del av Morgenleksjonen 22/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål