Om du er en helt…

Spørsmål: I det siste har jeg følt meg veldig trøtt, og sovner under leksjonen. Betyr dette at mitt ønske om målet ikke er sterkt nok?

Svar: Vi må forstå at hver eneste tilstand kommer ovenfra, fra skaperen, siden ”det finnes ingen andre enn han”. Jeg må forholde meg til hver eneste tilstand som en konstruktiv opplevelse, tenke at den kommer fra skaperen og at den hjelper meg med å utvikle meg mot målet. Om jeg klarer dette, har jeg allerede oppnådd en nyttig tilstand som virkelig er med på å bygge meg opp. I dette henseendet er ikke alt avhengig av tilstanden i seg selv, men av min holdning til den: Hvem kommer den fra?

Det har ikke noe å si hvilken tilstand jeg befinner meg i – god, dårlig, noe midt imellom eller total handlingslammelse – selv om jeg forblir i tilstanden i flere måneder. Om jeg alltid forholder meg til den som den riktige tilstanden for å kunne oppdage, korrigere og utvikle meg, så bekymrer jeg meg ikke om hva som egentlig skjer.

Jeg reiser alltid MAN og forblir i intensjonen, og som tilsvar får jeg MAD ovenfra, tilstanden som kommer til meg. Intensjonen kommer fra meg, mens tilstanden kommer fra den øvre.

Derfor må vi se på alt som kommer til oss fra den øvre som en velsignelse. Hva som enn skjer med oss, kommer det uten tvil fra han som er god og som gjør godt, og det finnes ingen andre enn han. Jeg må behandle hver eneste tilstand som en nødvendig del av prosessen.

Om jeg hele tiden endrer meg og fordyper meg i studiet, gruppen og intensjonen, vil jeg ikke bekymre meg for det jeg får fra han. Det er heller omvendt, for det er mulig at jeg hver eneste gang vil oppleve hardhendt behandling (Gevurot) fra han, men jeg vil forstå at nettopp denne behandlingen vil hjelpe meg i utviklingen. Det er tross alt slik et seriøst menneske blir behandlet, en som forventes å utvikle seg, i motsetning til en baby som blir behandlet med omsorg og som man ikke forventer noe av. Alt er derfor avhengig av om du er en helt eller ikke…

Fra del to av Morgenleksjonen 15/12/10, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål