Ønskets mange ansikter

Det finnes bare ett ønske, men det viser seg på mange ulike måter, inkludert i den nåværende, endelige formen som vi føler i dag. Alle våre følelser er ingenting annet enn ønsket om å nyte som har mange ulike nyanser. Jeg ser en verden full av mennesker, meg selv i den og mange andre ting, handlinger, årsaker og konsekvenser. Alt henger sammen med det samme ønsket om å ta imot som eksisterer i den spirituelle virkeligheten.

Det er bare det at ønsket i dette tilfellet tar en ”materiell” form som vi kan kalle en menneskelig kropp. Den høyere formen er det vi kaller sjelen, men uansett snakker vi kun om ønsket om nytelse.

Alle nivåene er identiske i sin materie (sitt ønske) og tilfredsstillelse (sitt lys). Kun det siste og laveste nivået skiller seg ut fordi det gir mennesket en følelse av atskillelse fra alle andre nivåer og lar han sitte igjen helt uten denne følelsen i virkeligheten til denne verden. Dette nivået har sine egne oppfattelsesdetaljer, men selv de oppfattes i sammenheng med ønsket om å ta imot og lyset som eksisterer i deres laveste tilstand.

Fra del fire av Morgenleksjonen 24/05/2011, ”Preface to the Wisdom of Kabbalah”

 

Kommentarer / Spørsmål