Oppnå meningen med livet

thumbs_Laitman_109Spørsmål: Hvorfor finnes det ikke et universelt anerkjent svar på spørsmålet om meningen med livet?

Svar: Et menneske bør se etter svaret på spørsmålet om meningen med livet, altså i dette livet eller i å nå noe utover det.

Spørsmål: Finnes det et slikt konsept som meningen med livet? Er det det likt for alle, eller er det forskjellig fra person til person?

Svar: Hvis jeg ikke finner svaret på dette spørsmålet, har livet mitt noen mening? Hva skal jeg leve for? Dette spørsmålet blir spurt på menneskelig nivå, og ikke på nivået av et dyr.

Det viser seg at jeg ikke spør meg selv om min eksistens, men om hva som befinner seg over den. Hvorfor bør jeg eksistere hvis jeg ikke finner meningen i mitt kroppslige liv? Det er bedre å ikke bli født i det hele tatt. Hvis jeg ble født, må jeg finne ut hvorfor.

Kan det være at naturen, som har tatt alt i betraktning med en slik presisjon i alle deler av systemet, ikke tar hensyn til betydningen med mitt liv også?

Hvis vi tar naturens logikk i betraktning og dets perfekte lover, kan ikke en slik mangel eksistere.

Denne prosessen må opphøre for så å fortsette på neste nivå. Dette betyr at alt har en mening, men i mellomtiden har vi ganske enkelt ikke avdekket det.


Fra Kabbalah Leksjon på Russisk10/25/15

Kommentarer / Spørsmål