På forskudd

absannehtDet står skrevet, «Det finnes ingen annen enn ham». Alt vårt arbeid er fokusert på dette. I alle mine handlinger, hver følelse, hvert ønske, hver tanke, ønsker jeg å avdekke ham, han som sender alt dette til meg.

Det er han som organiserer, som er den autentiske handlingsmannen. Uansett hva jeg gjør, er det faktisk han som gjør det via meg, og jeg må finne ut hvordan han arbeider i meg, som den øvre kraften, skaperen, fungerer som et utspring i skapningen.

Når jeg kommer til dette, oppnår jeg fullstendig samhørighet. Ved å oppleve denne handlingen, sier jeg meg enig med hva skaperen gjør med meg, og blir da èn helhet med ham.

På vei til samhørighet, går jeg gjennom mye motstand, og blir spesifikt sendt inn i ulike former for skjulte stadier. Dette gjør meg i stand til å sette meg selv på linje med skaperen, til minste detalj, til å smelte sammen med ham, til å bli ett med ham i en slik grad at jeg ikke en gang føler han som frembringer tankene, handlingene og ønskene i meg, men jeg, meg selv, som om jeg står foran skapelsen hans; og alt dette er fordi jeg er fullstendig sammensluttet med skaperen og kjenner ham.

(145110)

Fra KabTV`s «A New Life», 5/10/14

Kommentarer / Spørsmål