På randen av en ny Intifada – Del 12 “Hvorfor er det ikke noe som stopper terrorisme?“

thumbs_Laitman_049_01Spørsmål: Hvorfor fungerer ingen tiltak fra ledelsen (I Israel) til å stoppe terrorisme, men bare forverrer situasjonen?

Svar: Fordi det avhenger ikke av lederskap. Selv om alle Islamittiske ledere og alle ledere med mye makt plutselig ønsket å gjøre noe godt for folket i Israel, og selv om våre Arabiske naboer ønsket å leve i fred med oss, vil det ikke løse konflikten.

Til slutt avhenger det ikke av folket, men på den mislykkede innføringen av naturlovene. Israels folk må få alle deler av naturen til forenlighet, slik at gjennom dem vil de spre dette til alle nasjoner.

Spørsmål: Hvorfor finnes det et slikt paradoks, jo mer terrorisme som rettes mot Jødene i Israel, jo mer fordømmer media Israel?

Svar: Fordi begge er utspringer fra den samme kilden: Israels folk har ikke ervervet forenlighet til den grad de var nødt til fram til i dag. Vi skulle allerede ha forenet hele verden til et enkelt system.

Så lenge vi ikke gjør det, får vi en negativ reaksjon fra våre interne og eksterne krefter. Vi behøver bare å se hvilken fiendtlighet som viser seg i Israel blant Jødene selv, på samme måte som blant Jødene og Araberene, og holdningen til alle nasjoner mot Israel.

Spørsmål: Hvordan er det mulig å bekrefte at “kjærlighet til andre” vil hjelpe oss å løse alle problemer?

Svar: Kjærlighet til andre er den generelle loven som forener alle deler i naturen. Akkurat som de fysiske lovene, kan de ikke forandres. Alt kom ut fra “Big Bang”, og senere begynte alt å strekke seg ut fra dette ene punktet, fra en enkel energignist som fylte hele universet.

Det viser seg at enhver av oss er koblet sammen med hverandre, for vi er koblet til den lille energignisten som forsterker eksistensen til hele universet, alle stjerner og systemer rundt mineral-, plante-,dyreriket og menneskeheten på overflaten av vår lille planet i det store verdensrommet.

Alt dette er ett enkelt system. La oss åpne øyne våre litt, og vi vil forstå at vi eksisterer i et enormt naturlig system og kan påvirke det i en positiv retning.

Fra israelsk radio program 103FM, 11/10/15

 

Related Material:

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 11 “Do We Only Need To Wait For Everything To Calm Down?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 10 “How To Awaken The Stiff-Necked People?“

On The Threshold Of A Third Intifada – Part 9 “A Fortified Wall“

Kommentarer / Spørsmål