Punktet der mennesket får kontakt med skaperen

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvorfor beskriver Baal HaSulam for oss hvordan Masach (skjermen) stiger og daler, om hvordan Bina blander seg med Malchut, osv. Hvorfor trenger vi å kjenne alle disse detaljene?

Svar: Baal HaSulam beskriver grunnlaget vårt, røttene våre. Dette fordi mennesker i denne verden enten oppfører seg som dyr, som bare tenker på å tilfredsstille seg selv og ikke bryr seg om andre ting (de gir blaffen hvis noe skjer en millimeter lengre borte), eller de plages av spørsmål som: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor lever jeg, hva er meningen?

Når noen begynner å fundere på spørsmål som er litt utenfor ens egen kropp, tilhører de allerede menneskelig nivå og ikke dyrisk. Dyret er fullstendig innesluttet i seg selv.

Læren om kabbala forteller oss om røttene som tilhører det menneskelige nivået, det vil si, alt som er eksternt for meg. Eksternt betyr for meg det som er utenfor min fysiske eksistens. Fysisk betyr fra den ene enden til den andre: fra fødsel til død, så lenge kroppen er i live. Det er det eneste dyret bryr seg om.

På menneskelig nivå, derimot, spør man: Hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg hen? Slike spørsmål tilhører ikke det indre systemet hos oss, men det eksterne. Jeg er nødt til å avdekke det og da vil jeg finne svar på spørsmål som: Hvem er jeg, hva lever jeg for og hva er det som skjer med meg?

Så når vi leser beskrivelser om det øvre systemet i kabbalistiske bøker, bryr vi oss kanskje ikke så mye, eller vi bryr oss veldig, og tilsvarende oppdager vi at historien faktisk handler om oss. Den refererer til vår atferd og fungering både på dyrisk og åndelig nivå- Ånd refererer til utenfor kroppen.

I artikkelen «Preface to The Wisdom of Kabbalah» (Innføring i kabbala), forteller Baal HaSulam oss om grunnlaget vårt. Opp til et visst punkt forteller han om Malchut og hvordan hun sprer seg ovenfra og ned. Malchut anses å være dyrisk nivå, men Malchut er forbundet med Bina, som er grunnlaget, roten til menneskelig nivå.

Med sin forbindelse til Bina, kan Malchut ligne Bina. Slik kan hun oppnå nivået til Keter, som er skaperen. Derfor er forbindelsen mellom Bina og Malchut så viktig. Dette er faktisk punktet der mennesket får kontakt med skaperen.

(137323)

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/6/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål