Representanter fra ARI ved 8. Forum for ministrer for samfunnsutvikling i Latin-Amerika

ARI-instituttets deltagelse under det 8. Forum for ministerer for samfunnsutvikling i Latin-Amerika, som ble organisert av UNESCO, var vellykket.

Det internasjonale forumet fant sted i El Salvador 11. – 12. juli 2011, med fokus på samfunnspolitikk for unge mennesker innenfor rammene av UNESCOs Management Social Transformations (MOST) program: Ministre for arbeid- og samfunnsutvikling fra Latin-Amerika og Karibien samlet seg for å analysere utfordringene som regionen står overfor når det gjelder arbeidsledighet og utdanningsproblemer, tema som berører de fleste samfunn idag generelt sett.

ARI-instituttet fikk mulighet til å presentere vårt syn på global og helhetlig utdannelse som en løsning på krisen, i tillegg til bruk av ny teknologi for å utvikle et utdanningssystem som virkelig svarer til behovene til en stadig mer avhengig og sammensatt verden.

Disse innovative ideene skapte entusiasme blant publikum. Nye muligheter for felles samarbeid ble diskutert med UNESCOs representanter og med andre utdanningsinstitusjoner for å kunne skape et pilotprogram for virtuell utdannelse av ungdom.

Presidenten til styresmaktene i El Savador, H. E. Mauricio Funes Cartagena deltok i åpningsseansen, i tillegg til Pilar Álvarez Laso, UNESCOs assisterende generaldirektør for samfunns- og humanvitenskap og Dr. Julio Carranza, leder for UNESCOs samfunns- og humanvitenskapelige program for Latin-Amerika og Karibien. Arrangementet ble også besøkt av representanter fra ulike FN-avdelinger som United Nations International Childrens Emergency Fund (UNICEF) og International Labour Organization (ILO).

Kommentarer / Spørsmål