Rett definisjon på gudelig kraft

Arbeidet vi må utføre for å gå inn i den spirituelle virkeligheten er hinsides et menneskes makt. Det er som å løfte et tonn. Et enkelt menneske kan selvfølgelig ikke gjøre det. Men hvis 50 venner kommer til din unnsetning og alle løfter 20 kg hver, er det absolutt mulig.

Skaperens arbeid er tilrettelagt på samme måte. Slik er det med hensikt, for at et menneske skal strebe etter kvalitet og ikke kvantitet; for at vi ikke kun skal tiltrekkes av skaperen, men for at vi virkelig skal lenges etter ham, etter kraften. Denne ene kraften nås kun dersom flere individer forbinder seg for å oppnå ett mål. Derfor leder forbindelsen oss i riktig retning.

Et menneske avanserer ved gjensidig garanti, gjensidig forpliktelse og ved å veie omsorgen for skaperen ifølge omsorgen for vennene, i kontrast til omsorgen for seg selv, sin familie og andre i den indre sirkelen. Da forhindrer man å domineres av fremmede tanker og hvis de kommer, er det bare for at man skal kunne klarlegge ting og skille seg fra dem.

Alt er tilrettelagt slik at ingenting kan utrettes alene. Når man oppdager det, begynner man øyeblikkelig å avansere. Hovedsaken er å føle sin egen svakhet og behovet for hjelp av omgivelsen. Da er man rede for gjensidig garanti og man definerer skaperen, den gudelige kraften annerledes, ved å akseptere den som forbindelse og samhold, som kun er basert på de mange som er forbundet til èn.

Fra forberedelsen til den daglige kabbalaleksjonen, 20/2/13

Kommentarer / Spørsmål