Sees i Berlin!

Spørsmål: Hvor viktig er det å delta på den forestående europeiske kabbalakongressen i Berlin?

Svar: Jeg håper virkelig at alle som studerer sammen med oss forstår hvor viktig det er for oss og hele menneskeheten, spesielt slik situasjonen er i dag, at Europa samler seg på et spirituell nivå. Vi står på terskelen til veldig vanskelige tider i Europa, og jeg tror at alle begynner å føle dette.

Alle disse søte drømmene om å finne løsninger gjennom fellesmarkedet begynner å svinne hen. Bakenfor alt ser vi uttrykk av hat, gjensidig atskillelse og voksende proteksjonisme.

Derfor er det nå på tide å øke innsatsen og spre læren om kabbala i Europa snarest mulig. Alle vennene våre som bor der må se sin egen og hele menneskehetens framtid i lys av dette.

Europa vil ellers nok en gang begynne å flamme opp. Det er her de første to verdenskrigene hadde sitt utspring. Det samme kan skje med en tredje. Jeg tror at Tyskland, mer enn noe annet land, føler hvor virkelig og nær denne trusselen faktisk er.

Akkurat som læren om kabbala sier, er alt avhengig av samholdet mellom mennesker og å oppnå balanse med naturen. Alt dette kan iverksettes ved hjelp av den øvre kraften om mennesket ønsker det sterkt nok, og streber mot å tiltrekke seg denne kraften. Det er dette læren om kabbala kan hjelpe oss med å oppnå.

Nøkkelen ligger i å spre kabbala på alle mulige måter slik at den kan nå alle mennesker i Europa. Vi vil fortsette med å tilpasse artikler på best mulig måte og publisere dem via internett, oversatt til alle europeiske språk. Vi kan ikke tillate oss flere forsinkelser siden de neste ett til to årene vil bli et vendepunkt for hele menneskeheten.

Verden har fremdeles til gode å gå disse prøvelsene i møte. For å kunne komme gjennom dem på den riktige måten og unngå at de kaster oss ned i en avgrunn, må vi beskytte oss med læren om kabbala. Alt er opp til deg!

La oss håpe at alle våre studenter fra hele Europa vil ta del i denne kongressen, selv de som bor på de mest avsidesliggende steder. Jeg har et håp om at vår stemme endelig vil bli hørt.

Fra del fire av Morgenleksjonen 4/1/11, ”The Wisdom of Kabbalah and Philosophy”

En kommentar / spørsmål til “Sees i Berlin!”

 1. peren sier:

  usikker på hva som menes med at en håper på at vår stemme skal bli hørt.
  alt jeg før har hvert med på var kraftanstrengelser.
  dette er liv.
  kan noe, noen stoppe livet?
  om noen hører på oss, vil denne de bli forandret?
  er det ikke kunn livets besmittelse, som når inn til annet liv?
  finnes det noe annet vitnesbyrd en liv til liv?

Kommentarer / Spørsmål