Skaperen blir avdekket inni meg

Dr. Michael LaitmanBibelen, 2 Mosebok 37:10, 37:17, 37:25/38:8, 38:9 («VaYakhel»): Bordet laget han av akasietre… Han laget lysestaken av rent gull… Han laget røkelsesalteret av akasietre… Så laget han bronsefatet med understellet av bronse… Så laget han forgården…

Alt er såre enkelt. Den spirituelle korreksjonen utføres fra de innerste delene til de som er mer eksterne og ender opp med fullstendig enhet av mennesker i ett felles ønske der de kobler seg sammen for å avdekke skaperen mellom seg. Alt dette er arbeidet til Bezalal.

Torah beskriver ønskene våre som avdekkes i enheten til det kjennetegnet som må avdekke seg i oss som skaperen.

På hvert nivå ser vi skaperens kjennetegn, som er kjærlighet og giverglede, denne ikke-materielle kraften som ikke har noe bilde og som fyller all skapelse. Det viser seg først for oss i form av bilder vi forstår, til vi kommer til et stadie der vi er istand til å oppfatte det utover disse bildene som det ene helhetlige lyset. Det vil skje ved korreksjonens avslutning.

I mellomtiden oppdager vi det ved ulike kjennetegn, i visse handlinger inni oss, som om en induksjon er rettet mot oss og vi utfører giverhandlinger som vi kaller delvis avdekkelse av skaperen.

(131140)

Fra Kab TV`S «Secrets of the Eternal Book«, 10/7/14

Kommentarer / Spørsmål