Skaperen er skjult, men gruppen er åpen

I virkeligheten «finnes ingen annen enn ham» – og skaperen ønsker å avdekkes for skapningen.  Men om han skulle avdekke seg, ville skapningen aldri bli istand til å oppnå uavhengighet. Den ville alltid «selge seg» til lyset og ville ikke klare å atskille seg fra det.

Derfor er det umulig å utslette seg selv for skaperen, for lyset, for jeg er fullstendig trellbundet nytelse. Folk er selv klar over dette og i dette livet kontrolleres vi uavbrutt av lyset.

Av denne grunn er skaperen skjult, men gruppen er åpen. Derfor kan vi begynne å kommunisere med den og til og med heve oss over egoismen, noe som ville vært umulig med skaperen. Og i alt annet, er det på samme måte.

Bortsett fra mennesket, eksisterer kun skaperen: «Det finnes ingen annen enn ham». Så oppdager mennesket at heller ikke det eksisterer. Det finnes kun en øvre energi som fyller alt. Men det er bare etter at mennesket selv kommer fram til dette.

Fra Kharkov Kongressen, «Uniting to Ascend» 17/8/12, Seminar 2

Kommentarer / Spørsmål