Skaperen, Farao og meg selv mellom dem

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom å avdekke ondskapen som kabbalistene skriver om, det vil si vår uvillighet mot å oppnå samhold med andre, og ondskapen som et vanlig menneske føler i denne verden?

Svar: For å kunne oppnå den spirituelle følelsen av ondskap, må du gjøre en betydelig innsats siden spirituell ondskap kun blir avdekket over Machsom. Under finnes det ingen ond tilbøyelighet. Akkurat nå finnes det ikke noe ego i deg, bare som i en liten kakerlakk!

Den onde tilbøyeligheten er kraften som åpent jobber mot skaperen, det er Farao! Dette blir avdekket når du ønsker å knytte deg til skaperen og andre sjeler med all din kraft, men oppdager at dette egentlig er noe som fyller deg med hat og avsky. Farao kjemper mot skaperen: en kamp mellom den onde og gode tilbøyeligheten.

De er begge inni deg, og blir avdekket kun fordi dette er to motsetninger. Den ene kan ikke eksistere uten den andre.

På den ene siden er det ikke spirituell avdekking av ondskap når du opplever ubehagelige følelser mens du ønsker å utvikle deg spirituelt. Det er mange mennesker i verden som kjenner på mye mer ubehagelige følelser enn dette. Kanskje du opplever det som en spirituell bekymring fordi du ikke føler den spirituelle virkeligheten og ikke forstår den, men egentlig skjer alt dette innenfor egoismen.

Dette er selvfølgelig ikke en vanlig forbrukeregoisme lenger, men lidelse på grunn av din manglende evne til å knytte deg til andre, ønsket om å trekke deg tilbake og uvillighet til i det hele tatt å tenke på dette, det manglende ønsket om å korrigere deg selv. For deg ser det nå ut som om spiritualitet er noe som er fordelaktig for egoismen din. Vi er allerede i forberedelsesperioden før vi går inn i den spirituelle virkeligheten, men foreløpig har du ikke tilegnet deg de rette spirituelle ideene. Ingenting av dette er spiritualitet. Spiritualitet kan kun være ”for” eller ”imot” skaperen selv, for hans nytelse eller for min egen. Det er likevel nødvendig at jeg er imot han!

Spiritualitet er enten Farao eller skaperen. Jeg er i midten, mellom dem i Klipat Noga, der jeg kan velge: godhet eller ondskap, ”for” skaperen eller ”imot” han.

Det finnes ikke noe annet enn dette! Virkeligheten som vi nå ser rundt oss, eksisterer ikke i den spirituelle virkeligheten. Denne virkeligheten er ikke virkelig: Vi lever i en fantasiverden. De uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende nivåene eksisterer kun innenfor våre egoistiske ønsker.

Hvorfor er denne virkeligheten en fantasiverden? Det er fordi den ikke har noen tilknytning til skaperen! Den lever gjennom et lite lysglimt som på en eller annen måte vekker den til live. Det er derfor det ikke er noe som er godt eller ondt her.

Følelsen av ondskap som du opplever kommer kun på grunn av mangelen på den bevegelige, egoistiske tilfredsstillelsen. Alle dine høye tanker, ønsker, fantasier og drømmer er innfall av ditt velutviklede, overdimensjonerte ego som krever alt det ønsker seg og tvinger deg til lidelse.

Fra del fire av Morgenleksjonen 23/12/10, ”Peace in the World”

Kommentarer / Spørsmål