Kranen som regulerer våre liv

hvamanglerSpørsmål: Hvordan påvirker jeg livet mitt?

Svar: I den grad du er innlemmet i hele virkeligheten, hjelper du lyset å fylle den gjennom deg. Lyset er det gode som gjør godt. Hele skaperverket ble skapt av det, og ønsker derfor å bli fyllt med lys. Ved å være i midten, hjelper du lyset å fylle hele verden.

A Tap That Regulates Our Whole Life

På den ene siden har du hele skaperverket og på den andre siden har du lyset – og du står midt mellom dem, som en kork som blokkerer for lyset og holder kranen stengt. Du må åpne kranen og la lyset fylle hele skapelsen.

For å gjøre det, må du til en viss grad være innlemmet i skaperverket og samtidig må du være i kontakt med lyset. Dermed kobler du dem sammen og lyset kan strømme gjennom deg til hele skapelsen. Du er som en formidler, en kanal. Åpne kranen og la lyset strømme gjennom og fylle hele verden.

Spørsmål: Hvordan åpner jeg denne kranen?

Svar: Det kommer an på hvor innlemmet du er i skaperverket og i lyset, slik at du kan koble de to sammen. Når du kobler dem sammen, åpner du kranen. Alt dette foregår inni deg.

Skapningen blir din AHAP og lyset blir din GE, og din rolle er å være kanalen som forbinder disse to. Dette er Israels  oppdrag. Det er de som åpner kranen.

Spørsmål: Så hvis jeg vil forandre på virkeligheten, er jeg nødt til å holde på kranen.

Svar: Du har kranen i hendene nå også, enten du vil eller ei. Problemet er at du ikke føler hvordan du blokkerer for lyset, for godheten, og ikke lar det strømme utover hele menneskeheten.

Spørsmål: Hva er det første jeg må gjøre?

Svar: Det første er å få kontakt med folk som deg selv og sammen etablere et system som ligner på lyset. Da åpner du opp kranen for lyset.

(138831)

Fra Kab TV`s «The Meeting of Worlds», 10/6/14

 

Kommentarer / Spørsmål