Slutt å se på virkeligheten gjennom et hullete slør

Spørsmål: Hvilken setning kan jeg skrive ned med store bokstaver og ha foran meg, slik at jeg hver gang jeg blir distrahert og lar tankene vandre kan finne tilbake til den og fokusere på nytt igjen?

Svar: Tenk deg en tilstand som det er verdt å strebe etter hele tiden, og beskriv dette slik at denne setningen øyeblikkelig vil minne deg om at du ser på virkeligheten som oppdelt og knust i ulike deler kun fordi du befinner deg inni egoismen.

Så snart du ser bort i fra denne synsvinkelen gjennom egoet ditt, blir alt én eneste helhet. Det er som om du ser på virkeligheten gjennom et slør som har mange små hull i seg og det du ser er tilsynelatende bygget opp av enkeltdeler. Deretter fjerner du dette sløret fra øynene dine og hele virkeligheten viser seg å være en.

Fra del to av Morgenleksjonen 28/07/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål