Snu mulighetene om til målet, og målet til muligheter

Hele den uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende naturen forener seg for å gå en øvre kraft i møte, en kraft som gir liv og som styrer alt. Vi er alle deler av en plan. Dette er hovedårsaken til at vår verden er global, og til at alle delene her er knyttet sammen til én helhet. Alt er tross alt styrt av én kraft, og vi er alle knyttet sammen gjennom den. Til og med handlinger som finner sted på helt isolerte steder av jordkloden er også knyttet sammen gjennom den felles kraften i naturen.

En direkte sammenknytning eksisterer ikke, og vi kan derfor ikke finne den siden vi kun ser konsekvenser, uttrykk for den helhetlige tilknytningen mellom alle delene av universet. Tilknytningen i seg selv renner gjennom denne øvre kraften, det eneste som styrer oss. Det er derfor vi kun kan forstå virkeligheten gjennom å avdekke denne ene styrende kraften.

Siden kroppen kun har én hjerne som alle organene og kroppsdelene er knyttet til, er alt knyttet opp til hjernen og styrt av denne. Slik er vi også knyttet opp til en øvre kraft som finnes i naturen, klok og snill, som styrer alt og som kalles ”én” skaper.

Om det ikke var for denne øvre kraften, ville vi ikke hatt noe til felles. I disse dager, om dens kraft kommer nedover og nærmer seg oss, vil vi begynne å føle at vi er ”knyttet sammen” med hverandre og at dette er mot vår vilje. Vi føler ikke kraften i seg selv, men heller resultatet av dens tilnærming til oss, og den uttrykkes gjennom vår stadig sterkere avhengighet til hverandre og naturen.

Dette er et problem for oss siden vi ikke ønsker å være bundet. Vi trodde at vi i den materielle virkeligheten ville oppnå en uavhengighet av naturen, og vi håpet på at vårt hjem med et fullt kjøleskap, mat som er oppvarmet av mikrobølger, kunstig klima og en virtuell samhørighet med verden via internett, ville beskytte oss helt mot naturen.

Vi føler likevel at vi er mer og mer avhengige av naturen siden den (skaperen) stadig kommer nærmere oss. Om vi anerkjenner denne viktigheten av hans tilnærming og avdekking, ved at vi selv velger å nærme oss han, vil vi klare å se på tilknytningen til andre mennesker som en mulighet for å komme skaperen i møte på halvveien. Snu mulighetene om til målet, og målet om til muligheter.

Nå som skaperen kommer nærmere, opplever vi dette som en negativ følelse. La oss snu dette! Når han nærmer seg, føler vi hvor sterkt vi blir presset mot hverandre. La oss derfor knytte oss så tett sammen av egen fri vilje at han kan komme nedover, rett inn i oss og fylle oss!

Fra del fire av Morgenleksjonen 13/01/11, ”The Quality of the Hidden Wisdom – in General”

Kommentarer / Spørsmål