Sørg for livets nødvendigheter og ta vare på sjelen

Spørsmål: Hva betyr det å gi andre alt de mangler?

Svar: Vi må ha helt klart for oss at vi her ikke snakker om virkeligheten i vår verden. Da ville du blitt bebreidet for å være kaldhjertet: ”Skammer du deg ikke over deg selv? Du studerer jo kabbala, men du gir ikke bort alt du har”. Uvitende mennesker tror at du må bli svett for å oppfylle andres materielle behov.

Sannheten er at det å hjelpe andre betyr at du viser han hvordan han kan korrigere seg selv. Det eneste unntaket til denne regelen er grunnleggende menneskelige behov. Vi må sørge for at alle får dekket sine livsnødvendigheter slik at det ikke lenger finnes mennesker i verden som mangler grunnleggende ting i livet.

Utover dette skal vi kun bry oss om korrigeringen av sjelen. Dette er ikke stedet for tvil: For det første må mennesket sikre sin egen grunnleggende, ”animalske” eksistens, og i alt annet må han ta vare på ”mennesket” inni seg, det vil si sjelen.

Fra del fire av Morgenleksjonen 23/03/2011, Om prinsipper for global utdannelse

Kommentarer / Spørsmål