Stå samlet for å lykkes

laitman_212Baal HaSulam, Shamati #144, «Det finnes et visst folk»: Haman sa at etter hans mening, vil vi lykkes i å utslette jødene fordi de er atskilte fra hverandre; derfor kommer vår makt mot dem absolutt til å vise seg som den overlegne, for det fører til separasjon mellom mennesker og Gud. Og skaperen kommer allikevel ikke til å bistå dem, siden de er skilt fra ham. Det var grunnen til at Mordechai tok på seg å rette opp den feilen, slik det står forklart i verset, «jødene kom sammen,» osv, «for å stå samlet for å stå oppreist for å overleve.» Det betyr at de reddet seg selv ved å forenes.

Da jødene i Persia befant seg under trussel om utslettelse, gikk de ikke til kongen for å anklage Haman og prøve å bevise at han tok feil. Jødene gikk heller ikke ut offentlig hverken for å formidle sitt budskap eller å bevise sin rettferdighet.

I stedet forente de seg, og på den måten reddet de seg. Selv om de ikke hadde stor fysisk makt, var den åndelige styrken i samholdet deres enorm. Faktisk er det enheten, det å bli ett, som fører til seier, formidler budskapet, og fullfører alt som trengs.

Det viser seg at formidlingen først behøves blandt det jødiske folk. «Stå samlet,» sa dronning Esther til folket, «og da skal vi lykkes.»

Baal HaSulam, «Innledning til boken Zohar«, avsnitt 67:

Når en person fra Israel forbedrer og verdiggjør sitt indre, som er Israel i denne personen, over det ytre, som er verdens nasjoner i ham, når man vier mesteparten av innsatsen til å styrke og opphøye sitt indre, til fordel for ens sjel, og gjør en mindre innsats, kun det mest nødvendige, for å opprettholde «verdens nasjoner» i seg selv – som betyr de kroppslige behovene, slik det står skrevet (Avot 1), «Sørg for at din Torah blir varig og ditt arbeid midlertidig,» – ved å gjøre det stiger Israels barn oppover både internt og eksternt i verden, og verdens nasjoner, som er det ytre, vil anerkjenne og erkjenne verdien av Israels barn.

Og hvis, Gud forby, det motsatte er tilfellet, og en person i Israel forbedrer og verdsetter sitt ytre, som er verdens nasjoner i ham, mer enn sitt indre Israel, slik som det står skrevet (5. Mosebok, 28), «Den fremmede som bor hos deg», som vil si at det ytre hos den personen stiger og stiger, mens du selv, det indre, det som er Israel i deg, stuper nedover. Med disse handlingene forårsaker man det eksterne i verden generelt – verdens nasjoner – til å stige stadig høyere og overvinne Israel, tvinge dem i kne, og Israels barn, verdens indre, til å stupe ned i dypet.

Måten disse kreftene er ordnet, stammer fra bildet av virkeligheten, slik at vi skal forstå at det kommer an på oss. Først må vi sørge for forbindelse og enhet blandt Bnei Baruch i verden, som Israels interne del. Deretter må vi gjøre alt som er i vår makt for å forene det jødiske folk.

Bare slik påkaller vi korreksjon i verden, bare ved å korrigere vår enhet, ikke verdens. Det er dette vi må være opptatt av, og hva formidlingen må handle om.

Slik formidler vi budskapet om tilkobling i samsvar med den kabbalistiske metoden til hele verden, men fordi det også hjelper oss å sammenkobles – ved det korrigerer vi verden. Verden korrigeres ved vår samhørighet. Vi formidler budskapet, vi er en del av menneskeheten, og dette bidrar til den indre forbindelsen mellom oss, som faktisk korrigerer verden.

(139279)

Fra tredje del av morgenleksjonen, 10/7/14, Writings of Baal HaSulam

 

 

Kommentarer / Spørsmål