Står vi på randen av et sammenbrudd eller på terskelen til et nytt nivå?

Kronikk: (Milliardærinvestor George Soros): “Det finnes ingen løsninger for land som vil forlate euroen som valuta, samtidig som dette synes uunngåelig under de nåværende forhold”. Eurosonen må utvikle en rømningsplan for gjelden til sine mest gjeldstyngede land. ”Vi står på randen av et økonomisk sammenbrudd som for eksempel vil begynne med Hellas, og som deretter lett vil kunne spre seg. Det økonomiske systemet forblir ekstremt sårbart.”

”Jeg tror at de fleste av oss faktisk er enige i at Europas krise i hovedsak dreier seg om euroen… Det er en slags finanskrise som virkelig utvikler seg, og den er spådd på forhånd.”

”Vi står på randen av et sammenbrudd, og det er nå på tide å anerkjenne at det er et behov for endring”. Soros kalte den europeiske unionens overlevelse som en ”livsnødvendig interesse for alle” og sa at EU trenger strukturendringer for å unngå splittelse. Euroen hadde en grunnleggende feil fra begynnelsen av, og det var at valutaen ikke ble støttet av en politisk union eller en felles skattepolitikk. ”Euroen hadde ingen muligheter for korreksjon”.

Kommentar: Det var nettopp dette som var feilkalkuleringen. Ingen tenkte på det i begynnelsen, og ingen tenker på det nå. Egoismen må utvikle seg helt til den har tatt fullstendig knekken på seg selv, og den vil slik være den drivende kraften i det menneskelige samfunnet, i sivilisasjonen og livet generelt – helt til man avdekker dens ondskap.

På grunn av at man avdekker ondskapen og i den grad vi føler det, vil vi deretter bli i stand til å snu denne korreksjonen siden vi vil føle at det eneste livsviktige målet er nettopp det å snu egoisme til altruisme. Vi må med andre ord oppleve regelen i ”Jeg skapte den onde tilbøyeligheten, og jeg skapte Toraen som et krydder” til den er fullstendig utviklet.

Avdekkingen av ondskapen kan forsterkes og mykes opp gjennom kunnskap siden kunnskap hjelper oss å forutse konsekvenser som man ikke ønsker, å unngå det som er unødvendig og skadelig, og å velge den riktige veien.

Det er derfor vi har fått tildelt læren om kabbala: Den gjør oss i stand til å løfte oss og øke hastigheten for å nå målet: overgangen fra egoisme til altruisme. Da vil grunnleggende riktige allianser bli skapt, og disse vil ta hensyn til felles politiske og økonomiske mål, det vil si at de vil baseres på et helhetlig samarbeid for hele menneskeheten.

Kommentarer / Spørsmål