Stimfisk handler ut i fra gjensidig garanti

I nyhetene (Fra Nature.com): “Stimfisk inntar ulike posisjoner i gruppen i henhold til sine evner til å ta opp luft… Når stimfisk svømmer fort, vil fiskene som er minst i stand til å gi oksygen til sine muskler ende opp bakerst der de kan redusere sin arbeidsinnsats. Fisker som i stedet har en høy evne til å ta luft opp i seg og som er bedre til å stå imot strømmer, tar ledelsen fremst i flokken. Det å ha de beste fiskene fremst vil også gi stimfiskene muligheten til å oppnå det beste svømmetempoet.

Min kommentar: I naturen har det seg slik at alt er skapt i henhold til prinsippet om gjensidig garanti. Kabbala presser oss til å knytte oss sammen på denne måten, og tallrike artikler indikerer at gjensidig garanti er grunnlaget for samhandlinger i grupper og i samfunnet, akkurat slik som blant fiskene!

Kommentarer / Spørsmål