Sukkot: På den femtende dagen i den sjuende måned

thumbs_laitman_945Toraen», Mosebok,» 23:39: Men på den femtende dagen i den sjuende måned, når dere samles i utviklingen av et land,  dere skal feire høytiden for Herren i en en syv dagers periode; den første dagen skal være en hviledag, og den åttende dagen skal være en hviledag.

På den tiende i den sjuende måneden feirer vi Yom Kippur, og Sukkot begynner fem dager senere.

«Mosebok»23:40 – 23:42:  Og dere skal forsyne dere på den første dagen, av frukten fra Hadar treet, daddelpalmeblader, en gren av et flettet tre, og bekkens piletrær, og du skal glede din Herre og Gud i en syv dagers periode. Og dere skal feire den som en høytid for Herren i sju dager i året. [Det er] en evig lov gjennom generasjoner [at] dere feirer det i den sjuende måned. For en syv dagers periode skal dere bo i løvhytter. Hver innbygger blant israelittene skal leve i løvhytter …

Alle plantene som nevnes i verset, symboliserer spesielle egenskaper som en person må oppnå for å fullstendiggjøre sin åndelige mottaker(Kli) og å oppdage Skaperen på den siste dagen av Sukkot -ferien.  Den åndelige mottakeren består av sju deler: Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod, og Malchut. Hver og en av dem samsvarer med en bestemt type plante: Hesed, Gevura og Tifferet er tre grener av myrt, Netzach og Hod er to seljegrener, Yesod er et Lulav (palmeblad) og Malchut er en etrog (Citron). Når vi forener alle disse plantene sammen, gjør de de korrigerte tilstander av de syv delene av vår sjel, legemlig. Så vi holder disse gjennom hele Sukkahfestivalen, som symboliserer det Omgivende Lyset (Ohr Makif), som korrigerer oss.

Med andre ord, hvis en person samler alle disse egenskapene i seg selv, og kan be om deres fullstendig korreksjon og bringe frem velsignelsene allerede, da vil det Omgivende Lyset (Ohr Makif) gi til ham. Dette er  selvsakt et resultat av ens indre arbeid og ikke det fysiske arbeidet. På denne måten, gjennom de syv dagene, entrer syv rensede lys ham, korrigerer og forbereder ham for den åttende siste dagen, når han forlater Sukkah. Deretter begynner feiringen av Toraen, lykke og glede for sjelen ved hjelp av lys kalt «Torah» oppnår endelig sin korrigerte tilstand.

Vanligvis i løpet av ferien utfører folk bestemte mekaniske handlinger. Men de har alle dype indre betydninger, og vi må i det minste prøve på en eller annen måte å komme nærmere denne forståelsen.

Alle de ytre symptomer i vår verden er et resultat av kraftige åndelige handlinger. Alle kan invitere disse inn i seg selv, og med deres hjelp heve seg fra vår verden til den øvre verden, som en automatisk stigende plattform. Det dikterer alle egenskapene vi ser, hører, og føler i denne verden.

Vi lever i en dyrisk fysiske kropp, og gjennom denne føler vi oss selv og ser bare den fysiske verden. Men Toraen forteller oss hvordan vi skal flytte ut av denne tilstanden som begrenser oss, inn i et bilde som heter Adam (Man) og å bo i den.

Fra KabTV  “Hemmeligheter av den evige bok” 6/18/15

Kommentarer / Spørsmål