Svarte bokstaver som beskriver lyset

Dr. Michael LaitmanI den spirituelle virkeligheten er det ingen bokstaver, det er ingen symboler som hjelper oss til å fatte den. Spiritualitet oppfattes kun med mottakere vi gradvis konstruerer inni oss. Baal HaSulam skriver i Brev 14: «All multiplikasjon i den spirituelle virkeligheten avhenger av bokstavene som er sugd fra det materielle i denne virkeligheten…», som vil si fra de stadiene et menneske gjennomgår, slik det står skrevet (Esaias 45:7): «… og skaper mørke.»

Vi er ikke klare til å få tak i lyset, vi oppfatter det i forhold til dets fravær, i svarte bokstaver på en hvit bakgrunn. I den formen kommer vi frem til bevissthet om lys fra mørke, fra problemer, fra mangel på lys.

Mennesker har ikke riktige verktøy (mottakere) til å oppdage skaperen med, til å oppdage giverglede. Vi har ingen kunnskap, forståelse eller fornemmelse av hva det er. Det befinner seg utenfor våre oppfatningsevner. Å forklare oss hva giverglede er, vil være som å lære en hund å bli menneske: å forstå, føle og ta avgjørelser som et menneske. Det er ikke mulig.

Alle blir født på dyrisk nivå, som det står skrevet (Job 11:12): «… fra et villesel fødes et menneske.» Og bare lyset som fremkalles av oss danner nivået til Adam (menneske) i oss. Derfor trenger vi all slags «bokstaver» som dannes hos oss fra mørke. Vi får en form for belysning, en liten åpenbaring – og plutselig avdekker vi alle mulige slags problemer og mangler. Over kontrasten av den ene i motsetning til den andre, lærer vi da om de ulike stadiene til alle kobler seg sammen til spirituelle følelser og innsikt.

(131544)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 2/4/14, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål