Systemkrise

thumbs_laitman_272Mening (Rotislave Ishchenko, politisk analytiker): “I dag er det liten tvil om den langvarige og systematiske naturen til den globale krisen. Men hva betyr egentlig “systemkrise”?

Uttrykt på en annen måte – systemkrise. Ikke økonomisk, ikke finans, ikke politisk, ikke regional men en global krise i hele systemet av relasjoner (politiske, økonomiske, finansielle, sosiale), som oppsto etter kollapsen av Sovjetunionen og framveksten av ensidig Amerikansk overmakt. Dette er en form for organisasjon som det internasjonale samfunnet ikke lenger behøver for å møte utviklingen.”

“Det vanlige utfallet av en slik situasjon, som gjentatte ganger har blitt testet under det tjuende århundre – verdenskrig. Faktisk var hele det tjuende århundre en fortsettelse av den andre verdenskrig. To ganger ( I 1914 -1918 og 1939 – 1945), ble det utformet modeller av åpene militære sammenstøt som involverte blokker og forenet de ledende krefter i verden. Det siste steget (konfrontasjonen mellom to supermakter og sine kontrollsystemer) ble avholdt i form av den kalde krigen og karakteriseres ved at man hele tiden kjemper økonomisk, informasjonsmessig og ideologisk. Dette hendte mot et bakteppe av perifere kriger og revolusjoner, hvor hovedmotstanderne med militære styrker er involvert på informasjonssiden eller ikke involvert i det hele tatt. Atomkapasiteter har inntil denne dag gjort det nesten umulig for en militær konflikt mellom supermaktene. (Hvis man ikke tar hensyn til muligheten for feil)……”

“Derfor, i en systemkrise ( det vil si, utmattelse av bærekraftige utviklingsmuligheter i det eksisterende globale systemet) satser USA på å være i forkant av en massiv ødeleggelse. Derimot jobber de ut fra det faktum at ressursene de kontrollerer vil være nok til å overleve den unngåelige periode med generelt kaos til lavest pris, og begynner å skape et nytt system som er ledende i verdens sammenheng….”

“Med Washington i posisjon, må hele den gamle verden ødelegges, for utenom USA. I denne situasjonen vil de svakeste dø først, og bare ha en mulighet til å overleve hvis de sterkeste og svakeste kan ha en sterk allianse.”

Min kommentar: Utad er alt sannhet, bortsett fra en ting – det finnes en plan i skaperverket, og en person som anser seg selv som historiens mester og dets oppnåelse, tar feil. Det er nødvendig å være klar over det utviklingsprogrammet som har sine røtter i naturen. Selv for USA venter fortsatt en stor overraskelse.

Kommentarer / Spørsmål