Syv milliarder lykkelige barn

Spørsmål: Når folk kommer opp til integrert nivå, har de fortsatt sine personlige synspunkter, eller «deler de øyne», bokstavelig talt?

Svar: En person som hever seg til integrert nivå vil fortsatt ha sin egen utvidede forståelse, men på en integrert måte. Det vil si at han begynner å se hvordan han kan være til nytte for samfunnet i sin helhet og for alle dets medlemmer individuelt.

I dag ser hver og en av oss etter hvordan vi kan få noe utav våre omgivelser, å ta mer for vår egen del osv. Det er en temmelig snever måte å arbeide på; hvordan kan jeg realisere meg selv på måter jeg ikke en gang trenger? Det er fordi jeg ikke vil det skal være noe igjen til de andre. Jeg tar ting fra dem uten at det er noe jeg selv har behov for.

Helhetlige forhold åpner oss, utvider oss, så vi blir ubegrensede. Med andre ord; hvis jeg har syv milliarder små barn og ønsker å tilfredsstille dem alle, har jeg noe å være opptatt med og all denne aktiviteten gir meg en følelse av glede. I et slikt tilfelle kommer vi virkelig til det neste eksistensnivået, som er et nivå med reell ubegrenset lykke.

Fra KabTV`s «Wisdom of Crowds», 14/5/13

Kommentarer / Spørsmål