Syv milliarder skinnende gnister

Spørsmål: Kan det å lese boken Zohar hjelpe oss med å oppnå en generell, universell forståelse? Vil ikke det utslette det unike ved den enkelte menneskelige skapning?

Svar: Hvilke unike egenskaper er det snakk om for øyeblikket? Hvilken menneskelig skapning? Her er det snakk om ditt ”dyr” som vi må gjøre om til en menneskelig skapning.

Du har et ”esel” (”esel” på hebraisk er ”Hamor”, fra ordet ”Homer” – ”materie”), og det er kun en spirituell gnist i det. Vi ønsker å hjelpe deg med å trekke denne gnisten ut fra ”eselet”, og knytte den sammen med resten av de skinnende gnistene over flokken av ”esel”.

Se for deg syv milliarder ”esel” og en skinnende gnist over hvert av dem. Vi ønsker å knytte sammen disse gnistene, og ut av dem bygge et menneske som er lik skaperen. Først da vil de oppnå en generell forståelse av Adam HaRishons felles sjel.

Fra del to av Morgenleksjonen 3/1/11, ”Introduction to the Book of Zohar”, artikkel ”Yitro (Jethro)”

Kommentarer / Spørsmål