Ta pulsen på verden

Spørsmål: Samfunnskritiske demonstrasjoner sprer seg over hele verden. Hvordan skal vi forholde oss til dem?

Svar: Vi må gi demonstrantene materiale som forklarer hva det er som faktisk skjer i verden og hvorfor det skjer. Dette materialet må henvise enhver som leser dem til våre nettsider, der de vil finne mer detaljert informasjon om de nåværende problemene og løsningen på dem.

Vi maner ikke til revolusjon. Det er heller motsatt, for vi ønsker at alt skal skje på en fredelig måte, gjennom internt arbeid, gjennom indre forandringer i oss. Det er bra at demonstrantene roper i gatene, men de må forstå at alt står og faller på indre korreksjon.

Våre venner må ta del i demonstrasjonene, dele ut brosjyrer og være blant demonstrantene slik at de kan føle dem for å forstå hvem de er og hva de ønsker, og slik kan de ta opp i seg deres ønsker. De må være nær dem – det vil være til hjelp for å utarbeide bedre materialer som kan bidra til å spre vårt budskap. De trenger ikke å rope sammen med dem eller ta del i opprørene. De bør bare se etter hva som er den rette tilnærmingsmåten for å nå fram til disse menneskene, og forklare dem at korreksjon kun oppnås gjennom samhørighet mellom oss, kun gjennom gjensidig garanti.

Fra del fem av Den daglige kabbalaleksjonen 07/10/2011, One Commandment”

Kommentarer / Spørsmål