Ta vare på hvert minutt

Hver og en av oss må forsikre seg om at tiden hans benyttes på en mest mulig effektiv måte. Jeg ser ikke hvordan man kan lykkes med noe uten å ha en individuell arbeidsplan. Det er helt avgjørende at man lager en slik plan i forkant av hver uke, for å vite hva man skal gjøre.

Jeg må lage den for meg selv, og ikke avvike fra det som jeg har planlagt. Den må også knyttes til alle de andre arbeidsplanene, slik at jeg beholder samhørigheten med dem akkurat som et tannhjul i hele systemet.

Derfor må hver eneste time og hvert eneste minutt planlegges nøyaktig. I den grad mennesket bekymrer seg for de eksterne omgivelsene for å forsikre seg om at hans arbeid bærer frukter for andre, vil han også lykkes i det indre arbeidet.

Fra The Talk on Spiritual Path 17/12/10

Kommentarer / Spørsmål