Takhøyden for egoistisk vekst

I dag har vi en mulighet vi aldri tidligere har hatt. Korrigeringsmetoden blir avdekket og om vi anvender den, blir det veldig enkelt for oss å oppnå det grunnleggende behovet for gjensidig garantiog samhold. Mange mennesker i Israel  har allerede forstått og tilnærmet seg det. Vi har grunnlagt en stor organisasjon som gir prinsippene for gjensidig garanti liv i Israel og jeg er full av håp om at korrigeringen vil skje på en positiv måte. For hvis ikke, vil vår reise mildt sagt bli ubehagelig – men den vil føre oss til samme sted. På den ene eller andre måten er målet klart: Alle må bli til èn enkel helhet.

Spørsmål: Hvorfor kom denne tiden akkurat nå?

Svar: Vi ser dette ifølge menneskehetens og naturens tilstand. Verden har nådd en allmenn krise og de første som nådde denne krisen, var den delen av verden som avgjør menneskehetens livsstil og tempoet på utviklingen. Vi snakker ikke om problemer angående teknologi, økonomi, undervisning, kultur, forskning, personlig liv, skilsmisse, narkotikamisbruk, depresjon som er blitt den mest utbredte sykdommen osv. Nei, dette er en intern og veldig dyp krise i vårt ego, forårsaket av at den  venstre siden, den egoistiske linjen, er ferdigutviklet.

Iløpet av de siste to årtusener da det jødiske folk var i eksil, presset en voksende egoisme mennesker mot ulike mål og fikk oss til å oppdage nye kontinenter og bygge opp industri og handelsvirksomhet. Vi gikk stadig videre, utformet nye systemer og mekanismer. Vi trodde egoistisk eksistens var tilstrekkelig for å oppnå et godt liv. I det siste århundrede, eller to, vokste egoismen eksponentielt, men plutselig er det som om den har nådd «takhøyden» og stanset.

Fakta: Vi ønsker ikke lengre noe nytt. Den yngre generasjonen setter seg ikke store mål: å bli rike og mektige, eller å gjøre store vitenskapelige oppdagelser. Tvert imot er det fortvilelse og tretthet som vokser, som om unge mennesker var født gamle. De har ikke lengre de samme ambisjonene, De vil ikke vite, lære og utmerke seg. Studier viser at disse ønskene er mettet og falmer bort. Så den venstre linjen har sluttet å utvikle seg og vi ser ikke lengre lys foran oss.

Naturen viser oss også et sørgelig bilde ved veis ende: Naturkildene er i ferd med å tømmes og miljøet er nær sammenbrudd.

Det menneskelige samfunnet faller også fra hverandre foran øynene på oss: Familier og mellommenneskelige forbindelser brytes, splittelsen er økende. Alt dette peker mot slutten på venstrelinjen – og nå må Israels folk aktivere høyrelinjen.

Iløpet av to tusen års eksil, avanserte Israel kun i venstrelinjen, sammen med resten av verden. Verden er ikke istand til å avansere i høyrelinjen, det er det bare Israel som kan. Derfor går de nå inn i en historisk epoke: De har ansvar for å virkeliggjøre høyrelinjen og kombinere den med venstrelinjen.

De siste to tusen årene har allerede introdusert venstrelinjen i jødene. Det står skrevet at Israels sønner gikk ut i eksil for å knytte nasjonenes sjeler til seg. Det er den venstre linjen, egoismen, som Israels folk i dag har nok av, selv mer enn de andre. Alt som gjenstår for dem nå er derfor å virkeliggjøre den høyre linjen inni seg og balansere den med venstrelinjen, ved å skape midtlinjen. Slik vil de vise hele verden retningen og det blir lett for folk å godta kursen.

 

Kommentarer / Spørsmål