Takknemlig for oppvekkeren ovenfra

Det indre arbeidet begynner når en person føler at  i alle situasjoner, på alle steder, uansett hvor han befinner seg i ønskene og tankene, så er der en oppvekker ovenfra og han må tilføye sin respons til denne øvre handlingen. Først ønsker han å skille seg fra det han føler og prøve å finne ut akkurat hva det er skaperen sender ham, hvorfor, hva grunnen er og hva det er han ønsker å forme i et menneske med det. Han er nødt til å klargjøre hva som skjer med ham for å kunne skille den naturlige responsen fra den han må utvikle på innsiden, over den naturlige.

Responsen et menneske bygger over sin natur er komponert av hans deltakelse i begivenhetene og den andre halvparten må han rette mot skaperen, siden han vet at han ikke kan gjøre det alene. Men han er glad for å oppdage den delen hvor han trenger skaperens deltakelse, å føle skaperen som en partner, som den høytstående og som sin redningsmann inni seg.

I dette tilfellet ser han et klart mål foran seg og skjønner at han må oppnå kontakt. Det vil si at den første oppvekkeren fra skaperen som kommer i menneskets hjerte og sinn når den rette utførelsen. Tegnet på at det er riktig utført, er personens holdningsendring til det motsatte av det den tidligere var og den store gleden han føler ved det, som betyr et vellykket forsøk på å heve seg over seg selv.

Og hele denne progressen kommer av at den øvre kraften nå vedblir i et menneske. Hver handling vi utfører hvert eneste øyeblikk realiseres på den måten, dersom vi mottar den riktig.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 3/2/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål