Tankeoverføring

Spørsmål: Det er en kjentsak at tanker kan overføres over avstander. Ifølge vitenskapelig forskning, hvis 10% av den generelle befolkningen tenker eller føler noe spesielt, vil det spres videre som en virus til resten av befolkningen.

Svar: Dette gjelder egoistiske tanker. Naturligvis kan det gjøres slik at folk vil begynne å oppfatte hva som helst som diskuteres innenfor ulike sirkler, selv om de hverken vet eller hører noe om det. De vil simpelthen begynne å høre det.

Dette er ordinært hva som skjer med alle tanker – folk begynner å få en anelse. Det vi nå diskuterer, vil de begynne å høre om etter noen måneder gjennom forskjellige medier eller fra folk på gata.

Det skjer fordi vi eksisterer innenefor et singulært system. Men det betyr ikke at folk fatter interesse for det de hører. De vil gradvis nærme seg det og avansere aktivt forover. Enda må en lang periode av utvikling ta plass hos dem og det er faktisk dette vi nå er vitner til.

Tankeoverføring, selv om den har ulike egoistiske motiver, er en naturlig prosess som alltid har foregått i vår virkelighet.

Fra KabTV`s «The Wisdom of the Crowd», 6/5/13

Kommentarer / Spørsmål