TES: Kabbalistens personlige dagbok

Spørsmål: Om nøkkelen er å trekke til seg lyset som endrer, hvorfor diskuterer vi da strukturen av virkelighetene i TES (The Study of the Ten Sefirot) så grundig under leksjonen?

Svar: Vårt mål er ikke å snakke om strukturen til virkelighetene på detaljnivå; Vi prøver bare å forstå noen av detaljene for å kunne hente ut det kabbalistene forteller oss. Når vi studerer TES, akkurat som alle andre kilder, må vi for det første tenke på sjelen siden det er der alle disse elementene som jeg leser om finnes og det er der alle fenomenene finner sted.

Kabbalister som har avdekket den givende egenskapen inni seg selv, finner ut hvilke handlinger de kan utføre innenfor denne egenskapen og deretter skriver de om det. Utenom dette finnes det ingenting. Enten befinner vi oss i en eller annen fantasivirkelighet i denne verden, som jo i realiteten ikke eksisterer og som vil forsvinne senere, og lever i den som i en drøm, ellers når vi den autentiske virkeligheten som er bygget på giverkraften, virkeligheten til skaperen.

Det finnes tross alt ” ingen andre enn han”, og om noe virkelig eksisterer, så er det kun der det finnes. TES beskriver i hvilken form denne autentiske virkeligheten blir avdekket for oss inni våre ønsker.

Som kabbalist får jeg muligheten til å beskrive i hvilken grad jeg kan tre inn i denne virkeligheten, og oppdage at alt virkelig skjer inni meg, hvor bra jeg kan knytte meg til det og begynne å identifisere meg med det. Andre kabbalister gjør det samme. Vi skriver alle med andre ord om det samme samholdet med det evige øvre lyset, og det som vi finner der ut i fra vårt svarte skapelsespunkt, ”punktet av mangel”.

Når jeg får kontakt med lyset og oppnår likhet med det, føler jeg hvordan ulike fenomener begynner å skje inni meg og kler seg inni meg ovenfra og ned (lyset Hochma) eller i bredden (lyset Hassadim). Disse fenomenene skaper ulike følelser i meg, og jeg kan beskrive dem siden jeg har fått muligheten til å uttrykke dem i ord og lyder.

Alle inntrykkene som vi får skjer i møtet mellom dette punktet av mangel og lys, der førstnevnte blir lik den siste. Dette er essensen i læren om kabbala: å finne lyset inni det svarte skapelsespunktet.

Fra del tre av Morgenleksjonen 12/04/2011, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål