Ti trender som er i ferd med å endre verden

Kronikk (Dr. Johan Galtung, norsk sosiolog og matematiker, professor innen fredsforskning, grunnlegger av TRANSCEND, et utviklings- og fredsnettverk):

Fem globale trender utvikler seg i dag i det globale rommet mellom stater og regioner: USAs fall, Vestens tilbakegang, svekkelsen av statene og styrkingen av regioner, løftet av de underutviklede og Kinas vekst.

Fem sosiale trender utvikler seg i det sosiale rommet mellom ulike menneskegrupper: styrkingen av nasjonene, styrkingen av sivilsamfunnet, veksten av ungdomsaktivitetene, kvinnenes økende rolle, forverringen av ulikheter og opprør (fra professor Galtungs rapport ved St. Gallen’s Symposium, mai 2011).

Min kommentar: Disse og andre trender er et resultat av utviklingen av vårt egoistiske ønske som blir mer og mer knyttet andre, faktisk i så stor grad at det nesten er blitt en helhet. Denne indre samhørigheten mellom våre ønsker er virkelig en global, helhetlig og sammensatt gjensidig garanti, den moderne verden.

Om vi kombinerer alle disse trendene og presenterer deres form av gjensidig giverkraft, vil vi oppnå formelen for vår gode utvikling. Disse trendene vil ellers knuse menneskeheten i biter gjennom en ny verdenskrig.

Kommentarer / Spørsmål