To nasjoner med en felles rot

Spørsmål: Hva er den spirituelle roten for eksistensen av to nasjoner, arabere og jøder, i Israel? 

Svar: Vår felles rot er Abraham, vår patriark. Islam er ikke avgudsdyrking og selve oppfattelsen ligger nær jødedømmen. Muslimer tilber ikke «statuer og avgudsbilleder» og der er mange likheter mellom de to religionene. Deres forhold til den øvre kraften kan sammenlignes, men i Islam kalles den «Allah» og i jødedommen kalles den «Gud». I begge tilfeller er det ikke et navn, men en betegnelse som refererer til den øvre kraften.

Når det gjelder dagens konflikt, ble den grunnlagt under tyrkernes og britenes styre i landet. Det var da autoritetene startet friksjon og dissonanse. Å bruke konflikt mellom to nasjoner var prinsippet i britisk diplomatikk. Er det ikke det samme som skjer i Afrika i disse dager?

Spørsmål: Er Israels situasjon i verden i dag noe som bør bekymre studenter fra utlandet? 

Svar: Vi må være opptatt av spredning av budskapet vårt. Utfra det vil folk forstå at de bør beskytte denne delen av verden fordi det er viktig spirituelt. Den spirituelle «roten» berører den fysiske «grenen» her.

Det er når verden har nådd bunnen vi vil realisere full forsoning. Hver spirituell «rot» må nå sin fysiske «gren». Det er dette den lange historien vår leder hen til, inkludert Gog og Magogs krig (Armageddon), som er det som nå foregår. La oss håpe den vil gå over fort og bare på spirituelt nivå.

Piler som indikerer stigning er allerede begynt å vise seg i verden. Vi har fått en metode og hvis vi klarer å heve verden bare litt, vil vi allerede forflytte alle begivenhetene til spirituelt nivå.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 13/2/13, «A Speech for the Completion of The Zohar«

Kommentarer / Spørsmål